top of page
  • Skribentens bildSandro Wennberg

Konkreta tips: politisk påverkan steg för steg


Några steg att ta när man ska påverka politiska beslut. Allt måste inte ske i den ordningen, men allt kan inte göras samtidigt!

1. Sätt förändringsidén

Vi vill åstadkomma en förändring och vi vet i vilken riktning vi vill gå i men vi har inte hela kartan framför oss. Ändå försöker v sätta en målbild eller vision – låt oss kalla det för en förändringsidé.


2. Analysera nuläget

Vad är vi för typ av aktör? Hur är den mediala bilden? Har vi behövt hantera kriser? Vilka är konkurrenter om uppmärksamheten? Vilka trender och tendenser ser vi hos befolkning/konsumenter? Vilka är de viktigaste beslutsfattarna? Hur ser beslutsprocesserna ut?


3. Sätt utmaningar

När vi har bilden klart för oss identifierar vi utmaningarna vi står inför. Vi går ärligt igenom vilka utmaningar vi har i förhållande till påverkansmålet men också sett till vad vi är för typ av aktör.


4. Sätt förändringsmål

Utifrån förändringsidén, researchen och utmaningarna, sätter vi förändringsmålet. Det ska helst vara väldigt konkret, och vara lätt att utvärdera.


5. Sätt regi och taktik

Vi identifierar hur vi kan åstadkomma förflyttningar av positioner och makt, hur vi blir en trovärdig samhällsaktör och hur vi kan bidra till att skapa ett förändringstryck hos väljare, konsumenter, kunder eller medlemmar.


6. Gör en plan

Vem gör vad när och hur?


7. Genomför planen

Just så. Genomför planen, men utvärdera löpande om interna och yttre förändringar kräver att ni också ändrar planen. En föråldrad plan är en ogenomförbar plan.


8. Utvärdera

När firar vi segrar? Hur förklarar vi misslyckanden? Hur lyckas vi bättre framöver?


Vill du veta mer?

Kontakta oss för ett förutsättningslöst möte!

Senaste inlägg

Visa alla

Comments


Post: Blog2 Post
bottom of page