top of page
Kris: About
Untitled

När krisen inträffar

Om ni står inför en utmaning som kräver snabb och effektiv kommunikation med media, politiker, myndigheter eller andra intressenter, kan vi hjälpa er att hantera situationen. Influera erbjuder professionell hjälp vid krissituationer, antingen vid en medial kris eller akut behov av lobbying. 

Vi har ett brett nätverk av kontakter inom media, politik, myndigheter och andra organisationer som kan vara viktiga för er sak i en krissituation.

Hör av er för en kostnadsfri konsultation där vi diskuterar er situation och ger er råd om hur ni kan hantera krisen.

Vi kan hjälpa er med bland annat följande:

Nuläge


Analysera er situation och identifiera dina mål och budskap

Plan

Utforma en strategi och en handlingsplan för att nå ut till era målgrupper

Budskap

Formulera rätt budskap till rätt målgrupp 

Kommunikation

Skapa och sprida relevant och trovärdig information genom olika kanaler

Kritik

Hantera eventuella frågor, kommentarer eller kritik från media eller andra intressenter

Utvärdering

Följa upp och utvärdera resultatet av din kommunikation.

Kris: Services
bottom of page