top of page

Våra tjänster

Nedan ett urval av tjänster som vi erbjuder.

Våra tjänster: Text

Medierelationer

Medier påverkar ytterst bilden av vår omvärld. Vi hjälper organisationer och företag att sätta sin bild via medierna genom såväl proaktivt som reaktivt stöd vare sig det handlar om pressmeddelanden, inlägg i sociala medier eller debattartiklar.

Image by Juliana Malta
Våra tjänster: Services

Politisk påverkan

Att påverka politiska beslut är inte rocket science men det kräver ett strategiskt och uthålligt arbetssätt. Vi hjälper till i det arbetet och gör allt från stakeholderkartläggningar, budskapsplattformar till att stötta i taktiska vägval, opinionsundersökningar och politiska kontakter. Läs mer här om vad politisk påverkan är och vilka steg som kan tas för att vara framgångsrik i påverkansarbetet!

Image by Tingey Injury Law Firm
Våra tjänster: Service

Krishantering

Kriser kan drabba alla, och de dyker ofta upp när man minst anar det. Att hantera och kommunicera under kriser kräver planer, övningar, ett snabbt agerande och inte minst stöd med ett utifrånperspektiv.

Image by Michal Matlon
Våra tjänster: Service

Omvärldsanalys

Att förstå sin omvärld kräver att man lär sig tolka dess signaler. Vi hjälper till att bevaka och analysera omvärlden med allt från djuplodande analyser till bakgrundssamtal och löpande mediebevakning.

Image by Philipp Katzenberger
Våra tjänster: Service
bottom of page