top of page

Tjänster

Ett urval av våra tjänster

Medierelationer

Medier påverkar ytterst bilden av vår omvärld. Vi hjälper organisationer och företag att sätta sin bild via medierna genom såväl proaktivt som reaktivt stöd vare sig det handlar om pressmeddelanden, inlägg i sociala medier eller debattartiklar.

News Cameraman
Image by Tingey Injury Law Firm

Politisk påverkan

Att påverka politiska beslut är inte rocket science men det kräver ett strategiskt och uthålligt arbetssätt. Vi hjälper till i det arbetet och gör allt från stakeholderkartläggningar, budskapsplattformar till att stötta i taktiska vägval, opinionsundersökningar och politiska kontakter. Läs mer här om vad politisk påverkan är och vilka steg som kan tas för att vara framgångsrik i påverkansarbetet!

Krishantering - ring vår nödtelefon!

Kriser kan drabba alla, och de dyker ofta upp när man minst anar det. Att hantera och kommunicera under kriser kräver planer, övningar, ett snabbt agerande och inte minst stöd med ett utifrånperspektiv. Ring vår nödtelefon på 070-6775795 eller boka möte på knappen nedan!

Image by Egor Myznik
Image by Markus Spiske

Omvärldsanalys

Att förstå sin omvärld kräver att man lär sig tolka dess signaler. Vi hjälper till att bevaka och analysera omvärlden med allt från djuplodande analyser till bakgrundssamtal och löpande mediebevakning.

Almedalen

Almedalsveckan är världens största demokratiska mötesplats och ett myller av människor och evenemang. Vi kan hjälpa till att analysera er målgrupp, förfina ert budskap och skapa en strategi för er Almedalsnärvaro. Vi kan också planera och genomföra event, seminarier, debatter och mingel.

Image by Oleh Holodyshyn
Tjänster: Tjänster
bottom of page