top of page
Europaparlamentet
Vad menas med lobbying: Text

Vad menas med lobbying?

Lobbying, eller lobbyingverksamhet, är en typ av påverkansarbete som syftar till att påverka politiska beslut eller opinionsbildning genom att försöka påverka politiska beslutsfattare, såsom regeringar eller förtroendevalda i politiska församlingar. Lobbying kan utföras av både privatpersoner, organisationer och företag.


Lobbying kan se olika ut. Det kan innebära allt från att träffa politiska beslutsfattare direkt, till att informera dem eller att ordna möten eller evenemang. Lobbyister kan också använda sig av PR för att påverka allmänheten och politiska beslutsfattare.


Lobbying är inte olagligt, tvärtom är det en viktig del av en öppen demokrati. Men det finns vissa begränsningar och regler som måste följas, och offentlighetsprincipen är en viktig förutsättning för att granska lobbyisters verksamhet. I vissa länder och inom delar av EU-institutionerna finns krav på att lobbyisterna måste registrera sig och rapportera sina aktiviteter till en myndighet eller organisation. Detta görs för att öka transparensen och minska risken för korruption. I Sverige finns i princip inga sådana register men den svenska offentlighetsprincipen är en av de mest långtgående i världen.


Vill du ha hjälp med att påverka politiska beslut? Boka ett möte så berättar vi mer!

Vad menas med lobbying: Text
Vad menas med lobbying: Blog2 Custom Feed
Vad menas med lobbying: Text
bottom of page