top of page
  • Skribentens bildSandro Wennberg

Hur går det till att bilda en regering i Sverige?I Sverige är det riksdagen som väljer statsministern, och statsministern väljer i sin tur regeringen. Riksdagen kan dock rikta misstroende mot enskilda statsråd och kan med en misstroendeomröstning avsätta statsråd.


Efter ett allmänt val till riksdagen håller talmannen sonderingar bland de politiska partierna för att diskutera bildandet av en regering. Om valresultatet tydligt visar att regeringen behöver avgå sitter den gamla regeringen ändå kvar som en övergångsregering i väntan på att riksdagen beslutar om vem som ska bilda regering. Vanligtvis är det det parti som får flest röster som får i uppdrag att försöka bilda en regering.


Den som av talmannen har utsetts att bilda regering försöker sedan förhandla med andra partier om stöd för sin regering. För att bli vald som statsminister krävs att en majoritet av riksdagens ledamöter inte röstar emot en statsministerkandidat i statsministeromröstningen. Det innebär att statsministerkandidaten behöver hitta stöd från andra partier för att inte få en majoritet emot sig för att bli vald. Även nedlagda röster från ledamöter kan alltså vara avgörande för bli vald till statsminister.


Om ingen statsminister har kunnat väljas efter fyra statsministeromröstningar utlöses automatiskt nyval om det inte ligger ett ordinarie val mindre än tre månader framåt i tiden.


När riksdagen sedan har röstat fram en statsminister är det denne som sedan presenterar sin nya regering i sin regeringsförklaring. Kravet för att bli statsråd (minister) är att man ska vara svensk medborgare, i övrigt finns inga andra krav annat än att personen i fråga genomgår en säkerhetsprövning.


Det finns ingen tidsgräns för hur lång tid det kan ta att bilda en regering. Ibland kan det ta flera veckor eller till och med månader innan en regering kan bildas. Den längsta tid det har tagit att bilda regering i Sverige var efter valet 2018 då det tog 129 dagar av sonderingar och regeringsförhandlingar innan en statsminister kunde bli vald.


Läs mer på Regeringskansliets hemsida för mer info.


Vill du ha hjälp med att påverka politiska beslut? Boka ett möte med oss!

15 visningar

Senaste inlägg

Visa alla

Comments


Post: Blog2 Post
bottom of page