top of page
  • Skribentens bildSandro Wennberg

Influeras adventskalender: Dagens makthavare #10

Lucka 10: Susanna Gideonsson (S)


Susanna Gideonsson är ingen politiker men ändå en makthavare av rang. Som ordförande för Landsorganisationen (LO) företräder hon inte bara 1,4 miljoner fackliga medlemmar utan hon har också en automatisk plats i Socialdemokraternas verkställande utskott (VU). VU är det organ där alla stora beslut fattas inom Socialdemokraterna på riksplanet, allt från personfrågor, opinionsläget, stora strategiska val och krishantering sköts av organet. Men Gideonsson har i första hand ett stort inflytande i frågor om vilken riktning LO tar i svåra frågor såsom avtalsförhandlingar men även hanteringen av fackliga förtroendevalda och medlemmar som sympatiserar med Sverigedemokraterna. Den typen av vägval kan i slutändan ha stor påverkan på svensk politik och ekonomi.


Foto: Riksdagen


Vill du veta mer om hur man kan påverka beslutsfattare? Kontakta oss så berättar vi mer!


Om Influeras adventskalender

Istället för en chokladbit bjuder vi på något mycket viktigare: lite kunskap om vilka som är med och formar politiken som rör oss alla. Det handlar om blandade politiska karameller av olika kulör, vissa väl synliga, andra lite mer dolda.

26 visningar

Senaste inlägg

Visa alla

Commentaires


Post: Blog2 Post
bottom of page