top of page

200 år av alliansfrihet är över.

Vad tycker du om svenskt NATO-medlemskap?

Den 7 mars blev Sverige formellt medlem i försvarsalliansen NATO. Därmed är Sveriges 200-åriga alliansfrihet bruten. Sveriges väg mot NATO har varit omdebatterad alltsedan det ryska anfallskriget mot Ukraina.

285.jpg
NATO: Welcome
NATO: HTML Embed

Resultat

Uppdatera sidan för att se resultatet när du har röstat.

NATO: HTML Embed
bottom of page