top of page

Historien om Almedalsveckan

Almedalsveckan är en årlig demokratisk vecka som genomförs i Visby på Gotland. Företrädare för såväl de svenska politiska partierna som intresseorganisationer och företag samlas och diskuterar politik och samhällsfrågor.

Ursprunget till Almedalsveckan är de tal som Olof Palme under flera somrar höll i parken Almedalen i Visby. Vid den tiden var Palme utbildningsminister, och inledningsvis talade han till publiken från en mobil scen byggd på en eatradvagn för orkestrar i utkanten av Almedalen. I annonsen inför det införsta talet den 25 juli 1968 kunde man läsa att talet gick under devisen "Kom Fråga Lyss och Trivs". 
Samma dag höll även två andra socialdemokratiska politiker tal, nämligen Krister Wickman och Georg Pettersson.
Vad som är mindre känt är att Högerpartiets Gösta Bohman talade tre veckor senare på det ställe där den nuvarande Almedalsscenen är. 

Fram till 1975 var det huvudsakligen Olof Palme som höll tal i Almedalen. Året därpå, 1976, höll fem partiledare tal. Från 1991 har samtliga riksdagspartier deltagit vid Almedalsveckan.
Antalet deltagare och evenemang har ökat stadigt fram till valet 2018. Under pandemins första år, 2020, ställdes Almedalsveckan in. 

2022 mördades psykiatrisamordnaren Ing-Marie Wieselgren. Mördaren är också dömd för mordförsök på Centerledaren Annie Lööf.

Almedalsveckans historia: Om
bottom of page