top of page
Image by Taylor Grote

7. Genomför planen

Just så. Genomför planen, men utvärdera löpande om interna och yttre förändringar kräver att ni också ändrar planen. En föråldrad plan är en ogenomförbar plan.

Många börjar i den här änden, att genomföra aktiviteter utan att veta om de är i linje med en strategi och taktik. Gör inte så.

Planen är istället resultatet av en process där strategi och taktik varit i främsta rummet, men också ett pågående arbete som gör att planen hela tiden behöver uppdateras.

En plan är också bra att ha för att hantera oförutsedda yttre och inre händelser. När vissa hanterar en uppkommen kris, kan andra fortsätta genomföra planen som man är överens om.  

7. Genomför planen: Infographics
bottom of page