top of page
Image by Nick Fewings

1. Sätt förändringsidén

Vi vill åstadkomma en förändring och vi vet i vilken riktning vi vill gå i men vi har inte hela kartan framför oss. Så vi försöker sätta en målbild eller vision – låt oss kalla det för en förändringsidé.

En förändringsidé kan exempelvis handla om en lagändring, en budgettilldelning eller en attitydförändring hos beslutsfattare.

Idén behöver inte vara konkret och extremt mätbar, men den behöver vara begriplig. Det räcker inte med att säga att "vi vill ha bättre villkor" för den bransch som man är verksam i.


Förändringsidén behöver också ha bäring på samhällsdebatten och på så sätt vara intressant för dagens beslutsfattare.

1. Sätt förändringsidén: Infographics
bottom of page