top of page
  • Skribentens bildSandro Wennberg

Vad betyder Public Affairs?Public affairs är ett begrepp som används för att beskriva arbetet som sker hos organisationer och företag i relation till och allmänheten, politiska beslutsfattare, myndigheter, medier och andra intressenter. Ibland används ett synonymt ord till public affairs, nämligen lobbying men public affairs är att betrakta som ett bredare begrepp som också inkluderar andra PR-insatser så som mediehantering och opinionsbildning.

En viktig del i arbetet med public affairs handlar om att bygga positiva relationer till beslutsfattare, öka medvetenheten och förståelsen för organisationens eller företagets verksamhet och bidra till regulatoriska förutsättningar som organisationens eller företagets mål.


Public affairs kan omfatta en rad olika aktiviteter, inklusive direkta möten med beslutsfattare, opinionsbildning, mediehantering och krishantering. Ofta - men inte alltid - handlar det om strategier och arbetsinsatser för att påverka lagstiftning och offentliga beslut, att etablera samarbeten med andra organisationer eller att stödja olika samhällsinitiativ.


Förutom näringslivet ägnar sig även ideella organisationer och andra grupper som vill påverka offentliga beslut åt public affairs.


40 visningar

Senaste inlägg

Visa alla

Almedalstips

Comments


Post: Blog2 Post
bottom of page