top of page
  • Skribentens bildSandro Wennberg

Hur blir man lyssnad på som lobbyist?


Att påverka politiska beslut handlar i mångt och mycket om att göra sig relevant som samhällsaktör. En viktig förflyttning är att gå från särintresse till allmänintresse.


Som lobbyist kan det ibland vara svårt att få gehör för sin sak, särskilt om den uppfattas som ett särintresse som bara gynnar en liten del av samhället. Ett särintresse kan definieras som ett intresse som skiljer sig från det gemensamma bästa.


För att öka sina chanser att lyckas med sitt påverkansarbete är det därför viktigt att försöka förflytta sin organisation från att uppfattas som ett särintresse till att bli ett allmänintresse. Genom att uppfattas som ett allmänintresse visar man att organisationens verksamhet gagnar hela eller stora delar av samhället och inte bara organisationens medlemmar, kunder eller ägare.


Det finns ett antal fördelar med att uppfattas som ett allmänintresse. Exempelvis blir det lättare att skapa opinion och mobilisera stöd för sin sak. Om man kan visa att ens organisation arbetar för något som är bra för alla eller för många, så är det mer sannolikt att man får sympati och engagemang från allmänheten och därmed från beslutsfattare. Det kan också leda till att man får fler medlemmar, anhängare eller kunder som kan bidra till ens verksamhet.


Det blir också lättare att bygga relationer och nätverk med andra aktörer om man kan visa att ens organisation är ett allmänintresse snarare än ett särintresse. Då ökar chansen att man får respekt och förtroende från andra organisationer, myndigheter eller politiker som har liknande eller relaterade intressen och då kan fler bidra till er sak.


Det finns många sätt att förflytta sig mot att bli mer av ett allmänintresse. Bland annat genom i sitt påverkansarbete bygga allianser och minska de politiska konfliktytorna. Läs mer om påverkansarbete här.30 visningar

Senaste inlägg

Visa alla

Almedalstips

コメント


Post: Blog2 Post
bottom of page