top of page
  • Skribentens bildSandro Wennberg

Borde finansministern ha gjort mer i vårbudgeten?

Den 17 april presenterade sin vårbudget för 2023 i ett svårt ekonomiskt läge med hög inflation, sjunkande tillväxt och krig i vårt närområde. Vårpropositionen innehöll några satsningar, bland annat på socialt utsatta barnfamiljer, men många utsatta grupper får inte några förbättringar med budgeten, så som exempelvis arbetslösa och garantipensionärer. Borde finansministern ha gjort mer?


Rösta! Du ser resultatet först när du har lagt din röst!

Borde finansministern ha gjort mer i vårbudgeten?

  • Ja

  • Nej

  • Vet ej

Influera arbetar med bland annat med PR och kriskommunikation. Kontakta oss för mer information!


Foto: Kristian Pohl/Regeringskansliet

31 visningar

Senaste inlägg

Visa alla

Almedalstips

Comments


Post: Blog2 Post
bottom of page