top of page
Image by Startaê Team

6. Gör en plan

Vem gör vad när och hur?

Planen behöver vara enkel. Gör den inte för detaljerad om ni inte har stora interna personella resurser. Se till att svara på frågorna Vem, Vad, När?

Säkerställ att alla vet vilka mål och målgrupper som de olika aktiviteterna avser. Lägg eventuellt också till delbudskap som är relevanta för den aktiviteten.

Låt planen vara ett levande dokument, anpassad för inre och yttre omständigheter. 

6. Gör en plan: Infographics
bottom of page