top of page
Film Clapboard

5. Sätt regi och taktik

Vi identifierar hur vi kan åstadkomma förflyttningar av positioner och makt, hur vi blir en trovärdig samhällsaktör och hur vi kan bidra till att skapa ett förändringstryck hos väljare, konsumenter, kunder eller medlemmar.

Här handlar det om att förbereda arbetet med att påverka olika beslutsfattare och andra aktörer. Att flytta makt helt enkelt.

En viktig förberedelse är budskap. Formulera gärna ert budskap till beslutsfattare genom att skriva ett "manifest" som ni vill att politiken ska ta del av. Man kan också skissa på ett "budskapshus" för att formulera det övergripande budskapet och hur det förhåller sig till delbudskap gentemot några olika målgrupper.

Testa också att göra ett sk. "maktfönster" för att identifiera hur ni vill arbeta med att öka kunskapen och synlighet (voice) hos olika beslutsfattare och aktörer.

5. Sätt regi och taktik: Infographics
bottom of page