top of page
Image by Immo Wegmann

4. Sätt förändringsmål

Utifrån förändringsidén, researchen och utmaningarna, sätter vi förändringsmålet. Det ska helst vara väldigt konkret, och vara lätt att utvärdera.

Målen ni sätter ska vara konkreta och framförallt bygga på er övergripande förändringsidé och de utmaningar om ni har identifierat.

Varje utmaning ska helst ha ett eget förändringsmål. Om ni exempelvis som en av utmaningarna ser regulatoriska hinder för er verksamhet så behöver ett förändringsmål svara mot den utmaningen, till exempel genom att förändra en viss lag, förordning eller budgetpost.

Ni kan också sätta delmål för respektive förändringsmål så att påverkansarbetet inte upplevs som alltför tungt.

4. Sätt förändringsmål: Infographics
bottom of page