top of page
Image by Interactive Sports

3. Sätt utmaningar

När vi har bilden klart för oss identifierar vi utmaningarna vi står inför. Vi går ärligt igenom vilka utmaningar vi har i förhållande till förändringsidén men också sett till vad vi är för typ av aktör.

Utmaningar kan vara av karaktären att intäkterna drabbas negativt av nuvarande regulatoriska villkor, eller att en lag förbjuder er från att driva en viss typ av verksamhet.

Utmaningarna behöver vara tämligen konkreta så att ni kan sätta en taktik och senare konkreta insatser för att arbeta med utmaningarna.

Försök att prioritera bland utmaningarna så att ni inte listar för många under ett verksamhetsår.

3. Sätt utmaningar: Infographics
bottom of page