top of page
Image by Alejandro Escamilla

2. Analysera nuläget

Vad är vi för typ av aktör? Hur är den mediala bilden? Har vi behövt hantera kriser? Vilka är konkurrenter om uppmärksamheten? Vilka trender och tendenser ser vi hos befolkning/konsumenter? Vilka är de viktigaste beslutsfattarna? Hur ser beslutsprocesserna ut?

För att få ett bra grepp om hur man ska röra sig framåt är det viktigt att veta varifrån man startar.


En viktig utgångspunkt är självklart den egna organisationens förmåga att bidra till förändring. Det är därför bra att göra en övning med en s k SWOT för att hitta de styrkor och svagheter både inifrån och utifrån som påverkar påverkansarbetet.

Sedan har vi omvärlden. Här är det viktigt att ha koll på hur opinionsvindarna blåser, och här finns mycket matnyttig data som publiceras öppet hos de olika opinionsinstituten. Det kan också vara en poäng att ställa frågor till beslutsfattare, exempelvis genom enkäter. Sådana undersökningar kan dessutom ha ett eget nyhetsvärde som ni kan skapa PR kring.

Slutligen är det bra att göra en intressentanalys (ibland kallad stakeholderanalys) med tillhörande maktkarta för att se vilka aktörer som är viktiga i ert påverkansarbete.

2. Analysera nuläget: Infographics
bottom of page