top of page
  • Skribentens bildSandro Wennberg

Finns lobbying i Sverige?

Uppdaterat: 13 mars 2023Ja, lobbying finns även i Sverige. Precis som i många andra länder bedrivs lobbying av olika organisationer och företag som vill påverka politiska beslut.


Många olika aktörer ägnar sig åt lobbying, exempelvis företag, branschorganisationer, ideella organisationer, fackföreningar, forskningsinstitut och andra intressegrupper.


Företag och branschorganisationer är vanliga lobbyister i Sverige. Dessa organisationer arbetar för att främja sina egna intressen och säkerställa en gynnsam regulatorisk miljö för deras verksamheter. Ideella organisationer är också aktiva lobbyister i Sverige med fokus på att påverka politiska beslut som rör sociala frågor, mänskliga rättigheter, bistånd och miljöfrågor. Bland de ideella organisationerna är fackföreningar bland de mest aktiva när det gäller politiskt påverkansarbete i Sverige. Forskare och till och med myndigheter kan också ägna sig åt lobbying men ofta är dessa aktörers metoder att påverka politiken mer subtila eftersom deras uppdragsgivare just består av politiken.


Ofta påverkar företag och organisationer beslutsfattare på egen hand. Men ibland - och i allt högre utsträckning - sker påverkansarbetet med hjälp av eller direkt via så kallade public affairs-byråer varav Influera Sverige är ett sådant. Det är företag som specialiserar sig på att hjälpa företag, organisationer och andra intressegrupper att påverka politiska beslut och påverka opinionen för sina uppdragsgivares räkning.


I Sverige finns det ett antal public affairs-byråer som arbetar inom olika sektorer och branscher. Marknaden för public affairs-byråer i Sverige har vuxit under de senaste åren, då allt fler företag och organisationer inser värdet av att ha ett professionell lobby- och opinionsbildningsarbete.


Tjänsterna som erbjuds av public affairs-byråer inkluderar vanligtvis analys av politiska beslut och lagstiftning, stakeholderanalyser, utveckling av lobbystrategier, skapande av allianser och nätverk, medierelationer och opinionsbildning. Många public affairs-byråer har också specialiserat sig på vissa områden, såsom hållbarhet, energi, finans eller sjukvård.


Vill du ha hjälp med att påverka politiska beslut? Boka ett möte med oss!

37 visningar

Senaste inlägg

Visa alla

Comments


Post: Blog2 Post
bottom of page